Privacy Statement

Business Netwerk Rotterdam respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.businessnetwerkrotterdam.nl.

Business Netwerk Rotterdam gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Business Netwerk Rotterdam wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.