Disclaimer

Hoewel Business Netwerk Rotterdam zoveel mogelijk streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, kan zij dit niet garanderen. Daarom kan aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt Business Netwerk Rotterdam geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens.