15 november 2018

Deze avond hield ons lid Jeroen een kleine workshop over “Waarom slimme mensen zich onlogisch gedragen”. Zonder uitzondering werd er goed geluisterd en werden er slimme vragen gesteld. Tijdens het aansluitende diner werd er behoorlijk gediscussieerd over het onderwerp. Iedereen ging met een handig boekwerk van Jeroen na huis.